CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE PET (B1)

Chứng chỉ Cambridge PET tương đương với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B1 trong khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR); và được Bộ Giáo dục- Đào tạo công nhận, quy đổi thành trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Mục tiêu khoá học

- Có thể hiểu hiểu các hướng dẫn hoặc thông báo đơn giản; các tin tức cơ bản phát trên TV; các thông tin liên quan đến sở thích, gia đình, trường học, công việc, giải trí…
- Có thể mô tả các kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và hoài bão và đưa ra lý do, giải thích ngắn gọn cho các ý kiến và kế hoạch.
- Có thể viết các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc hoặc về sở thích cá nhân.
- Có thể trao đổi và tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực công việc của bản thân về các vấn đề đơn giản
- Có thể viết thư hoặc ghi chú về những vấn đề quen thuộc hoặc có thể đoán trước được
- Giúp học viên nâng cao trình độ trình độ tiếng Anh để đáp ứng những nhu cầu của bản thân
- Với chứng chỉ PET của Cambridge, sinh viên đã đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học, Cao đẳng
- Một số ngành đào tạo, hệ đào tạo có yêu cầu năng lực tiếng Anh cao hơn PET (B1)

Đối tượng

- Sinh viên đang cần chứng chỉ, chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường
- Những ai muốn dự thi bài thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu công việc
- Những ai yêu thích và muốn học tiếng Anh để gia tăng cơ hội cho bản thân trong công việc
- Những ai muốn trau dồi tiếng Anh để thăng tiến trong công việc

Chương trình đào tạo

- Giáo trình học được trung tâm lựa chọn phù hợp và hiệu quả với
- Cung cấp từ vựng nâng cao về nhiều chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày như cuộc sống, gia đình, trường học, sở thích, kì nghỉ, giải trí, sức khoẻ…
- Bổ sung, cung cấp các cấu trúc, ngữ pháp như các động từ khiếm khuyết, các thì ở tiếp diễn và quá khứ, câu bị động, câu tường thuật…
- Giúp học viên ghiểu đúng và ghi chú các điểm chính của một thông báo hoặc bảng tin cơ bản
- Giúp học viên tự tinbày tỏ quan điểm cá nhân về một vấn đề thuộc lĩnh vực công việc hoặc chủ đề quen thuộc

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên được đánh giá năng lực tiếng Anh bằng bài thi chuẩn và nhận được giấy chứng nhận hoàn thành thành khoá học Cambridge PET từ trung tâm Victoria English.

Thời lượng khoá học

CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE FCE (B2)

Chứng chỉ Cambridge FCE tương đương với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2 trong khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) hay tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của   Việt Nam

Mục tiêu khoá học

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ, đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học và sau Đại học
- Ở giai đoạn này, học viên đã có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên
- Hiểu một cuộc hội thoại và duy trì một cuộc trò chuyện về một loạt các chủ đề khác nhau
- Bày tỏ quan điểm cụ thể bằng những lập luận chặt chẽ
- Trình bày và viết báo cáo về chủ đề quen thuộc như trong công việc
- Đọc nhanh và nắm bắt ý chính một văn bản hay thông tin liên quan
- Ghi chú ý chính khi ai đó đang nói hay về một bản tin đang phát

Đối tượng

- Sinh viên đang cần thi đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường để được công nhận tốt nghiệp
- Sinh viên cao học đang theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ
- Những ai muốn thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu công việc
- Những ai yêu thích và muốn học tiếng Anh để tạo nhiều cơ hội cho bản thân trong công việc
- Những ai muốn trau dồi tiếng Anh để thăng tiến trong công việc

Chương trình đào tạo

- Giáo trình học được trung tâm biên soạn phù hợp với nhu cầu của học viên
- Cung cấp từ vựng nâng cao về một loạt chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày, học tập và công việc
- Bổ sung, cung cấp các cấu trúc, ngữ pháp ở mức độ nâng cao như câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, các cấu trúc với if only, unless…

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên được đánh giá năng lực tiếng Anh bằng bài thi đủ 4 kỹ năng, đúng thời lượng như đề khảo thí chuẩn, và được nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khoá học Cambridge FCE từ trung tâm Victoria English.

Thời lượng khoá học

đăng ký khóa học

    tin tức