CHỨNG CHỈ TOEIC ĐẦU RA 450+ (B1)

Chứng chỉ Toeic đầu ra 450+ tương đương với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B1 trong khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) hay tương đương trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Mục tiêu khoá học

- Giúp học viên nâng cao trình độ trình độ tiếng Anh để đáp ứng những nhu cầu của bản thân
- Giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học, Cao đẳng
- Có thể hiểu và giao tiếp về các chủ đề cơ bản như sở thích, gia đình, bản thân…
- Viết ghi chú hoặc email đơn giản để đưa ra lời mời hoặc cảm ơn, xin lỗi, lập kế hoạch cho một hoạt động,…

Đối tượng

- Sinh viên đang cần thi đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường
- Những ai muốn thi chứng chỉ Toeic quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu công việc
- Những ai yêu thích và muốn học tiếng Anh để tạo nhiều cơ hội cho bản thân trong công việc
- Những ai muốn trau dồi tiếng Anh để thăng tiến trong công việc

Chương trình đào tạo

- Học theo giáo trình trung tâm biên soạn dựa theo các đầu sách uy tín và cập nhật theo bộ đề thi ETS của Viện Khảo thí Hoa Kỳ
- Củng cố nền tảng từ vựng và ngữ pháp căn bản
- Luyện tập giải các phần nhỏ trong từng kỹ năng của đề thi Toeic
- Hướng dẫn cách phân bổ thời gian để tối ưu hoá thời gian và đạt được điểm tối đa trong năng lực học viên
- Trải nghiệm đề thi đầy đủ 4 kỹ năng

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên được đánh giá sự tiến bộ bằng bài thi TOEIC 4 kỹ năng, và nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khoá học Toeic 450+ từ trung tâm Victoria English.

Thời lượng khoá học

CHỨNG CHỈ TOEIC ĐẦU RA 600+ (B2)

Chứng chỉ Toeic đầu ra 600+ tương đương với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2 trong khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) hay tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Mục tiêu khoá học

- Giúp học viên nâng cao trình độ trình độ tiếng Anh để đáp ứng những nhu cầu của bản thân
- Giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học và sau Đại học
- Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên về các chủ đề trong cuộc sống như bản thân, gia đình, công việc

Đối tượng

- Sinh viên đang cần thi đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường
- Sinh viên cao học đang theo học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ
- Những ai muốn thi chứng chỉ Toeic quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu công việc
- Những ai yêu thích và muốn học tiếng Anh để tạo nhiều cơ hội cho bản thân trong công việc

Chương trình đào tạo

- Học theo giáo trình trung tâm biên soạn dựa theo các đầu sách uy tín và cập nhật theo bộ đề thi ETS của Viện Khảo thí Hoa Kỳ
- Củng cố, bổ sung nền tảng từ vựng và ngữ pháp thường gặp trong đề thi
- Luyện tập thành thục các kỹ năng giải đề và phân bổ thời gian làm các phần hợp lý để tối đa điểm số trong năng lực bản thân
- Luyện tập đồng đều 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chứng nhận

- Học viên sau khi hoàn thành khoá học sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành thành khoá học Toeic 600+ từ trung tâm Victoria English.
- Được tư vấn và hỗ trợ đăng ký dự thi lấy chứng chỉ từ IIG Việt Nam

Thời lượng khoá học

Đăng ký khóa học

    tin tức