KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO 6.000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN

Chủ nhật ngày 26/02/2023, Victoria English phối hợp cùng trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng triển khai khảo sát năng lực tiếng Anh bắt buộc cho sinh viên các khoá 2020, khoá 2021, khoá 2022 thuộc trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy.

Victoria English rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ Quý nhà trường. Hi vọng qua đợt khảo sát, sinh viên sẽ đánh giá được trình độ tiếng Anh của bản thân, từ đó có kế hoạch học tập hiệu quả để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường.

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO 6.000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN

Chủ nhật ngày 26/02/2023, Victoria English phối hợp cùng trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng triển khai khảo sát năng lực tiếng Anh bắt buộc cho sinh viên các khoá 2020, khoá 2021, khoá 2022 thuộc trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy.

Victoria English rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ Quý nhà trường. Hi vọng qua đợt khảo sát, sinh viên sẽ đánh giá được trình độ tiếng Anh của bản thân, từ đó có kế hoạch học tập hiệu quả để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

    tin tức